Toppers of class X

 • VANYA ARORA
  99%
  2022-2023
  FIYA
  97.20%
  2022-2023
  NITIN DHINGRA
  96.60%
  2022-2023
  PARNEET KAUR
  96.00%
  2022-2023
  MAHAK
  95.60%
  2022-2023
  MINAL TAYAL
  98.80%
  2022-2023
  MANRAJ SINGH SETIA
  96.80%
  2022-2023
  SUHANA BISHNOI
  96.40%
  2022-2023
  KARAN SINGH
  95.80%
  2022-2023
  JANHVI SHARMA
  95.40%
  2022-2023